Tilapia Balıq Kollagen Peptidi

məhsul

  • Tilapia Fish Collagen Peptide

    Tilapia Balıq Kollagen Peptidi

    Hainan Huayan Collagen Technology Co., Ltd hər il 4.000 ton yüksək keyfiyyətli balıq kollagen peptidi istehsal edir, balıq kollageni (peptid), Huayan şirkəti tərəfindən yaradılan, tərəzi və dərilərin çirklənmədən azad materialından istifadə edən yeni bir fermentatik hidroliz prosesidir. . Kollagenin ənənəvi turşu-bazlı hidrolizi ilə müqayisədə şirkətimizin enzimatik hidroliz prosesi bir çox üstünlüklərə malikdir: Birincisi, fermentativ hidroliz şərtləri ümumiyyətlə mülayim olduğundan, molekul quruluşunda dəyişiklik olmayacaq və funksional komponentlərin deaktivasiyası olmayacaqdır. İkincisi, ferment düzəldici dekolte sahəsinə malikdir, buna görə hidroliz olunmuş kollagenin molekul ağırlığını idarə edə və konsentrat molekul ağırlığı paylanmasında hidrolizatlar əldə edə bilər. Üçüncüsü, turşu və qələvi fermentativ hidroliz prosesində istifadə olunmadığı üçün, fermentatik hidroliz prosesi ətraf mühitə təsir edir və ətraf mühiti çirkləndirmir.