Dəniz Xiyar Peptidi

məhsul

  • Sea Cucumber Peptide

    Dəniz Xiyar Peptidi

    Dəniz xiyar peptidi kiçik bir molekul peptiddir, hədəf bio-ferment həzm texnologiyası ilə təzə və ya qurudulmuş dəniz xiyarından çıxarılır. Əsasən kollagen peptidlərdir və xüsusi bir balıq qoxusuna malikdirlər. Bundan əlavə, dəniz xiyarında qlikopeptidlər və digər aktiv peptidlər də var. Tərkibində aktiv kalsium, inhisar-saxarid, peptid, dəniz xiyar saponin və amin turşuları var. Dəniz xiyarı ilə müqayisədə dəniz xiyar polipeptidi həll, dayanıqlıq və aşağı özlülük kimi yaxşı fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərə malikdir. Bu səbəbdən dəniz xiyar peptidinin fermentatik hidrolizi, ümumi dəniz xiyar məhsullarından daha yüksək bioavailability var. Qida və sağlamlıq məhsullarında geniş istifadə olunur.